Nhà hàng

Thời gian hoạt động: 9:00 đến 21:00
Bữa sáng buffet phục vụ từ 07:00 đến 09:00
Phục vụ tổ chức tiệc trong nhà hoặc ngoài trời từ 9:00 đến 21:00
- Tiệc BBQ
- Giao lưu văn nghệ với đồng bào dân tộc Thái kết hợp ẩm thực
- Đốt lửa trại

Đặt phòng ngay